Kombination av registerbeskrivning och informationsdokument

1. Registerförare

Porkala Parentesen rf
Purnusvägen 55
02570 Sjundeå kby
09 256 4040
myynti@porkkala.net
FO-nummer: 1807380-6

2. Registret sköts av

Porkala Parentesen rf
09 256 4040
myynti@porkkala.net

3. Registrets namn

Kundregister för Porkala Parentesen rf:s nätbutik

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningssyfte

Ändamålet med detta register är att med hjälp av Porkala Parentesen rf:s nätbutik möjliggöra handel på nätet, såsom förmedlande av beställnings-, fakturerings-, betalningsbekräftelse- eller behandlingsuppgifter mellan försäljare och kund. Registrets ändamål är dessutom att möjliggöra kundtjänst och kundkontakt samt direkt marknadsföring ifall kunden inte förbjudit det.

5. Registrets informationsinnehåll

För- och efternamn
Näradress
Postanstalt
Telefonnummer
E-postadress

Av företag frågas dessutom:

Företagets namn
Företagets FO-nummer
Nätfaktureringsadress
Nätfakturaförmedlare

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna samlas via Johku-nättjänstens digitala blanketter. Kunderna matar personligen in uppgifterna då de gör en beställning i Porkala Parentesen rf:s nätbutik.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändning av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i registret stannar hos registerföraren och utlämnas endast vid behov till försäljaren i fråga. Försäljarna i Porkala Parentesen rf:s nätbutik är alla medlemmar i föreningen Porkala Parentesen rf. Uppgifter översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principerna för skydd av registret

A. Manuellt material
Om man från det ADB-baserade registret skriver ut manuellt material, bevaras materialet i ett låst utrymme och endast registerföraren och de i lagen stadgade myndigheterna har tillgång till det.

B. Uppgifter lagrade på ADB
Registret finns på Aptual Commerce Oy:s server, som är placerad i ett övervakat datacenter. De fullständiga registeruppgifterna nås endast av registerföraren och Aptual Commerce Oy:s tekniska underhållspersonal. Johku-tjänstens försäljarkund (i detta fall Porkala Parentesen rf) har i den utsträckning handeln kräver tillgång till de personuppgifter som kunderna i dess Johku-nätbutik uppgivit.

9. Rätt till insyn och förverkligandet av denna rätt

Var och en har rätt att kontrollera uppgifter om hen som antecknats i registret. Rätten till insyn är avgiftsfri en gång per år. Begäran om insyn bör göras skriftligen med ett egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos registerföraren.

10.  Rätt till rättelse och förverkligandet av denna rätt

Var och en har rätt att kräva rättelse av uppgifter som antecknats i registret. Det är skäl att göra rättelsebegäran skriftligen och tillräckligt specificerad.

11. Förbuds- och eventuell övrig rätt

Enligt § 30 i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifter som gäller hen själv för direktutskick, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar samt personmatriklar och släktutredningar.

Kontrollerings- och rättelsebegäran samt förbud angående behandling av uppgifter om en själv ska riktas till:,

Porkala Parentesen rf
Purnusvägen 55
02570 Sjundeå kby
09 256 4040
myynti@porkkala.net

Kakor

Denna webbplats använder kakor (cookies). Webbplatsen skickar till webbläsaren en liten fil som sparas på datorns hårdskiva. Vi använder såväl (temporära) sessionsidentifierarkakor som stängs då du stänger webbläsaren, som permanenta kakor som sparas på datorns hårdskiva. Syftet med kakorna är att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Om du är en registrerad användare, administrerar kakorna även inloggningen och tillgången till de sidor som är avsedda enbart för registrerade användare. Med hjälp av kakorna kan man följa och betrakta användarens intressen och därmed påverka tjänstens användarvänlighet. Webb-läsarna godkänner i regel kakorna automatiskt. Bruket av kakor kan vid behov kopplas bort i inställningarna för din webbläsare, men detta kan påverka en del av nätbutikens funktioner.

Reklamkakor kan användas för att optimera reklamupplevelsen för tjänstens användare. Vissa tredje partens leverantörer, även Google, kan också använda kakor eller web beacons (1 pixels bildfil) för att förbättra reklamupplevelsen.

Uppgifter som samlats med hjälp av kakor och web beacons innehåller inte användarens personuppgifter. Funktioner som görs på nätet kan inte med hjälp av dessa kopplas till en viss person.

31.3.2017