Villkor

Parter

Ägare/försäljare/orderadministration

Porkala Parentesen rf och dess medlemsföretag              
Purnusvägen 55
02570 Sjundeå kby
09 256 4040
myynti@porkkala.net
1807380-6

Kund

Kunden förbinder sig att följa dessa villkor då hen köper varor och tjänster i Porkala Parentesen rf:s internettjänst.

 

Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller för varor och tjänster som kan hyras eller bokas. För dessa används gemensamt benämningen ”objekt”.

Bokning

 • Kunden ansvarar för att hen bekantar sig med bokningsobjektets/-objektens beskrivning och instruktioner samt bokningsvillkoren.
 • Kundens bokning blir bindande då beställnings-/betalningsbekräftelsen sänts till den av kunden angivna e-postadressen.
 • Kunden betalar bokningen enligt de villkor som gäller för valt betalsätt.
 • Bokningssystemet skickar en boknings-/betalningsbekräftelse till den av kunden angivna e-postadressen.
 • Porkala Parentesen rf ansvarar inte för en misslyckad bokning, utan kunden bör omedelbart vara i kontakt med Porkala Parentesen rf för att korrigera situationen.
 • Porkala Parentesen rf kan inte garantera att objektet i detta skede fortfarande är ledigt.
 • Om objektet inte är ledigt returneras betalningen eller erbjuds kunden i mån av möjlighet ett ersättande objekt.

Avbokningar och ändringar

 • Avbokningsdagen är den dag då inkvarteringsanläggningen/uthyraren fått information om avbokningen.
 • Kunden ansvarar för att avbokningen skickats i tid.
 • Om kunden avbokar sin bokning
  • tidigare än 30 dygn före avtalad ankomst, debiteras en expeditionsavgift för bokningen. Expeditionsavgiften är 20 € (inkl. 24% moms).
  • senare än 30 dygn före avtalad ankomst, men minst 7 dygn innan, debiteras 50% av objektets hyrespris.
  • senare än 7 dygn före avtalad ankomst, debiteras hela hyrespriset.

Ägarens rätt att avboka en bokning

 • Vid fall av force majeure kan inkvarteringsanläggningen/uthyraren säga upp hyreskontraktet. Uppsägningen meddelas utan dröjsmål till kunden som hyrt objektet.
 • Kunden har i detta fall rätt att återfå den betalda hyran i sin helhet.
 • Eventuella utgifter som uppstått vid en uppsägning på grund av force majeure ersätts inte.

Nycklar

 • Kunden får information om avhämtning av nycklar per e-post.
 • Kunden returnerar objektets nycklar enligt givna anvisningar.
 • Om nyckeln blivit borttappad eller inte returnerats har ägaren rätt att debitera alla kostnader som hänför sig till omprogrammering eller byte av lås, dock minst 150 euro.
 • Inkvarteringsanläggningen har rätt att debitera mins 50 euro i ersättning, om hen måste öppna ett objekt på grund av att nyckeln försvunnit eller lämnats bakom låst dörr.

Hyresobjektets användning

 • Objektet är fastställt i objektsbeskrivningen.
 • Kunden har under hyrestiden rätt att utnyttja objektet och dess utrustning samt enskilt fastställda tjänster.
 • Om hyrestagaren märker brister i objektet eller annat att anmärka bör hen utan dröjsmål meddela om dessa till personen som ansvarar för bokningssystemet.
 • Kunden ansvarar under hyrestiden och då den avslutats för objektets renlighet och avfallshantering.
 • Kunden ansvarar för objektets slutstädning då hyrestiden avslutas.
 • Om kunden har lämnat objektet ostädat, fakturerar inkvarteringsanläggningen/uthyraren alla kostnader som hänför sig till objektets städning, dock minst 90 euro.
 • Objektet står till kundens förfogande under den tid som fastställts i objektsbeskrivningen.
 • Husdjur
  • Hyrestagararen är fullt ansvarig och ersättningsskyldig för all skada förorsakad av hens husdjur.
  • Husdjur bör hållas kopplade på nationalparksområden.
  • Husdjur får inte vistas i inkvarteringsobjekt utan tillsyn.
  • Husdjursägare bör särskilt uppmärksamma inkvarteringsobjektets renlighet. Inkvarteringsobjektet granskas alltid efter husdjur och städas vid behov av inkvarteringsanläggningen.
  • Inkvarteringsanläggningarnas tillåtelse av husdjur markeras alltid skilt.
  • Husdjursägare bör också följa eventuella andra skilt givna, preciserande instruktioner.
 • Specialvillkor gällande hyresutrustning
  • Kunden bör bekanta sig med utrustningens säkerhets- och bruksanvisningar. Utrustningen skall användas varsamt endast för det sedvanliga ändamål den är ämnad till. Hyrestagaren förbinder sig att under hyrestiden göra en säkerhetsgranskning. Hyresutrustning får inte föras ut ur landet, inte heller hyras ut vidare till tredje part. Hyresutrustning får endast användas i den utsträckning som villkoren tillåter och endast på platser som lämpar sig för användarens färdighets- och kunskapsnivå. Kunden använder all utrustning på eget ansvar.
  • Kunden bör vid hyrestidens slut returnera utrustningen utan dröjsmål till överenskommen plats, putsad och även för övrigt i samma skick som den var vid överlämnandet till hyra. Hyrestagaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren ifall återlämnandet försenas. Om inget annat avtalats, har uthyraren rätt att debitera 50% förhöjd hyra för den överskjutande tiden.
  • Kunden är skyldig att ersätta alla skador och kostnader som orsakats hyresutrustningen på grund av felaktig behandling och bristfälligt underhåll. Kunden är skyldig att till nyanskaffningspris ersätta utrustning som förstörts eller försvunnit under hyrestiden. Kunden ansvarar för att transport-, säkerhets- och andra bestämmelser följs. Kunden är skyldig att utan dröjsmål informera uthyraren om alla eventuella fel som framträder på utrustningen.
  • Uthyraren ansvarar för reparationer som hänför sig till normalt slitage av utrustningen. Uthyraren ansvarar inte för kostnader eller skador som eventuellt direkt eller indirekt tillfallit hyrestagaren vid användandet av utrustningen eller ifall den gått sönder. Uthyraren förbinder sig inte att leverera ny utrustning för att ersätta ett hyresobjekt som gått sönder, inte heller att ersätta eventuella direkta eller indirekta kostnader som uppstått på grund av avbrott i arbetet.

Skadeersättning

 • Kunden är skyldig att till inkvarteringsanläggningen/uthyraren ersätta skador, som hen förorsakat hyresobjektet. Hyrestagaren är också under hyrestiden ansvarig för andra personer som gästar objektet samt skador som de förorsakar.
 • Inkvarteringsanläggningen/uthyraren ersätter inte eventuella skador eller kostnader som tillfallit kunden på grund av naturförhållanden, såsom insekter, djur, menföre eller oväntade väderförändringar.

Reklamationer

 • Eventuella reklamationer bör göras möjligast fort efter att orsaken därtill inträffat.
 • Om parterna inte uppnår en tillfredsställande lösning i ärendet eller om därtill hänför sig ett krav på ersättning, bör reklamationen skickas skriftligen inom en månad från hyrestidens slut.
 • Inkvarteringsanläggningen/uthyraren strävar till att behandla reklamationen så fort som möjligt, inom högst en månad.
 • Om kunden och inkvarteringsanläggningen/uthyraren inte kan komma till en överenskommelse, kan kunden för ärendet vidare för behandling till konsumentklagonämnden.

 

Leveransvillkor

Köpeavtal

 • Det bindande köpeavtalet träder i kraft då beställningen blivit bekräftad (orderbekräftelse/betalningsbekräftelse).
 • Orderbekräftelsen/Betalningsbekräftelsen skickas till kunden per e-post.

Annullering och retur

 • Kunden har rätt att enligt konsumentskyddslagen returnera produkten inom 14 dagar efter emottagandet.
 • Rätten att returnera gäller endast om produkten är i oanvänt, oskadat skick.
 • Även eventuella produktförpackningar bör vara i oskadat skick.
 • Tag kontakt med försäljningen för noggrannare anvisningar om returen.
 • Returrätten gäller inte graverade eller övriga individuella produkter, inkvarteringstjänster, restaurangtjänster eller andra till en viss tidpunkt överenskomna fritidstjänster.

Produktgaranti

 • Vi följer de av tillverkaren eller importören fastställda garantivillkoren.

Toimitus

 • Leveransavgifterna inkluderar postnings- och förpackningskostnader. Du kan kontrollera leveransavgifterna då du valt betalnings- och leveranssätt för din köpkorg.

 

Betalningsvillkor

 • Porkala Parentesen rf tillämpar i sina tjänster pålitliga och trygga betalningsförmedlingsinstanser.
 • Porkala Parentesen rf lagrar aldrig bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter.
 • Kunden förbinder sig att följa villkoren för det valda betalsättet.
 • Betalning med Porkala Parentesen rf:s faktura (för företag och samfund)
  • Fakturering görs endast för företag och samfund.
  • Fakturan bör betalas senast på den på fakturan märkta förfallodagen.
  • Om fakturan för hyresobjektet eller produkten inte betalats inom utsatt tid, försvinner beställningen och objektet/varan återgår till butiken.
 • Som betalningsförmedlare för nätbutiken fungerar Bambora PayForm (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4), registrerad i Registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Förflyttningen till betalning går via Bamboras nättjänst och åå kontoutdrag och fakturor står Bambora eller Paybyway Oy som betalningsmottagare. Bambora förmedlar betalningarna till näthandlaren. Det är tryggt att betala, eftersom alla uppgifter som hänför sig till transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse, så att ingen utomstående instans kan se transaktionens uppgifter. Köpet sker mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla förpliktelser som hänför sig till köpet. Läs mera om Bambora: https://www.bambora.com
 • Betalningssätt
  • Via PayForm-tjänsten kan du betala med nätbankskoder, betalkort (credit/debit), faktura eller delbetalning. Du kan välja mellan följande betalningssätt: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Sparbanken, Aktia, POP Banken, S-Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard -kort samt Jousto, Everyday och Euroloan.
  • Jousto: Du kan betala med Jousto Lasku (faktura) eller Osamaksu (delbetalning) i över 4000 finska nätbutiker. Med fakturan får du 14 dagar betalningstid (faktureringsavgift 4,90 eur) och med delbetalning max 12 månader betalningstid (faktureringsavgift 4,90 eur och månadsränta 2,42 %). Mera info om Jousto på adressen www.jousto.com
  • Everyday-flexkredit: Everydays kreditlimit är minst 300 eur och krediten är i kraft tills vidare. Betalning på en gång i slutet av följande månad (i detta fall inga avgifter) eller i månadsrater. Månadsratens minimibetalning är 1/5 av fakturans slutsumma, efter förfallodagen räknas 5 % månadsränta på det öppna saldot. Den verkliga årsräntan på en typisk kreditsumma på 500 eur är 48,52 %. Mera info om Everyday på adressen www.everyday.fi
  • Euroloan: Med Euroloan Lasku (faktura) får du dina produkter innan du betalar samt 14 dagar räntefri betalningstid. Om du så önskar kan du enkelt ändra fakturan till delbetalning. Då du betalar med Euroloan Osamaksu (delbetalning) kan du välja den betalningstid som passar dig bäst (3 mån, 6 mån, 12 mån, 24 mån) och du får produkterna du beställt innan du betalat. Du kan också när som helst betala hela summan på en gång utan tilläggsavgifter. Euroloan Lasku eller Osamaksu kan väljas som betalningssätt av över 20-åriga personer bosatta i Finland. Betalningssättet är möjligt för uppköp på 10-2000 eur. Delbetalning faktureras med 30 dagars mellanrum, och till exempel på uppköp av ett värde på 1500 eur blir den verkliga årsräntan 27,9 % då betalningstiden är 12 mån (inkl. ränta, faktureringstillägg och öppningsavgift). Vår finansieringstjänst har beviljats Nyckelflaggan som garanti på inhemsk kvalitet. Mera info om Euroloan på adressen www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu
   Euroloan Consumer Finance Oyj har rätt att granska kredit- och adressuppgifterna på kunder som väljer att betala med Euroloan Lasku eller Osamaksu, och basen av dessa bevilja eller avslå kredit. Euroloan Consumer Finance Oyj (2139120-9) är ett finskt finansieringsföretag som fungerat sedan år 2007.
 • Bambora PayForm -betalningstjänstens kontaktuppgifter:

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
E-post: payform@bambora.com
Telefon: 029 300 5050 (vardagar kl. 9-16)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 • Om betalningstransaktionen inte slutförts, behandlar Porkala Parentesen rf inte beställningen.

 

Allmänna villkor

 • Prisen i nätbutiken inkluderar mervärdesskatt.
 • Vi tillämpar dynamisk prissättning för inkvarteringsobjekten. Prisen är beroende av tidpunkt och varierar beroende på månad, vecka och dag.
 • Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och företagskunder.
 • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
 • Kunden ansvarar för att uppgifterna hen givit är korrekta.
 • Porkala Parentesen rf har rätt att utnyttja och överlåta registrerade adressuppgifter för direktmarknadsföring, distanshandel och annan direktreklam, samt för marknads- och opinionsundersökningar om kunden inte förbjuder detta. Förbudet kan göras i de i villkoren nämnda kontaktuppgifterna.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden bör innan beställning bekanta sig med de vid tillfället gällande leveransvillkoren.

14.6.2017