Go to content

Visit Porkkala-Udd

20,00 €

Säljare

Porkala Parentesen rf myynti@porkkala.net +358 9 2564040 Organisationsnummer: 1807380-6 Handelsvillkor

Brita hittade sin man i Karis, tack vare evakueringen. Marina från St. Petersburg sökte upp sitt barndomshem i Kyrkslätt. Hans från Helsingfors söndrade sitt ryska gevär när han fick höra om evakuerinnen. Berit flyttade från Porkala till Pargas och blev Finland största jordgubbsproducent på 1970-talet. Tamara från Ukraina berättar historian om sandalen. Karl och hans familj förvisades från Eisma i Estlande till Sibirien.

Porkala-arrenderingen 1944-1956 påverkade kraftigt många människors liv. Samtidigt hände det en massa på andra sidan Finska viken. Unika fotografier. Fem språk: finska, svenska, engelska, estniska och ryska.
 

Lena Selén, Bernd Gottberg
Bunden
, Mångspråkig, 2010