Gå till innehåll

Främlingar i eget land

Främlingar i eget land
[]
20,00 €

Säljare

Porkala Parentesen rf myynti@porkkala.net +358 9 2564040 Organisationsnummer: 1807380-6 Handelsvillkor

Karelarna i de finlandssvenska bygderna är temat för Porkala Parentesens nya bok Främlingar i eget land. Lena Selén och Berndt Gottberg återger berättelser från hela sydkusten. Samtidigt tecknar de en bild av den förlust vårt land gjorde då Karelen avträddes – och det vitala tillskott karelarna utgjorde i det finländska samhället efter krigen.

Boken är tvåspråkig, finska och svenska, med ett sammandrag på engelska.

Svenska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, Letterstedtska föreningen och Svenska folkskolans vänner har understött utgivningen.

Lena Selén, Berndt Gottberg
Fyrfärg, 168 sidor.