Siirry sisältöön

Visit Porkkala-Udd

Visit Porkkala-Udd
20,00 €

Kauppias

Porkkalan Parenteesi rymyynti@porkkala.net+358 9 2564040 Y-tunnus:1807380-6Kauppiaan ehdot
PorkkalaKirjaEvakkoPorkkalan parenteesi

Porkkalan vuokraaminen vaikutti syvästi monen ihmisen elämään. Heitä olivat
ne 7 200, jotka joutuivat muuttamaan pois vuonna 1944 ja aloittamaan elämänsä
uudelleen muualla ja ne kymmenentuhannet neuvostokansalaiset, jotka
sijoitetiin Porkkalaan joko vapaaehtoisesti tai ei.
Muistot elävät yhä.

Utarrenderingen av Porkala gjorde ett djupt ingrepp i många människors liv.
För de 7 200 som måste flytta ut 1944 och skapa sig ett nytt liv någon annanstans.
För de tiotusentals sovjetmedborgare som placerades här, med eller mot
sin vilja.
Minnena lever ännu

The leasing of the Porkkala area had a profound effect on the lives of many
people. Among them were the 7,200 who had to leave in 1944 and begin their
lives all over again elsewhere and the tens of thousands of Soviet citizens, who
were sent to Porkkala either voluntarily or not.
The memories live on

Аренда района Порккала сильно повлияла на судьбы многих лю-
дей. Это были те 7200 финских граждан, которым пришлось покинуть
свои дома в 1944 году и начинать свою жизнь заново в другом месте, а
также те десятки тысяч советских граждан, которые были размещены
здесь, кто добровольно и по зову долга, а кто и против воли.
Воспоминания живут и поныне.

Kirja sisältää neljä kieltä: suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.

 

Lena Selén, Bernd Gottberg